CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Chương trình thẻ hội viên ưu đãi cao cấp LinkCard (“LinkCard”) cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân (gọi tắt là PII) mà quý khách cung cấp. Thông tin cá nhân có thể là tên, địa chỉ, điện thoại hoặc địa chỉ email.
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cho dù có thay đổi hay sửa đổi bất kỳ điều khoản dịch vụ nào bất luận thời gian và lý do. Sự thay đổi về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được thông báo trên trang này và nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (một số trường hợp nhất định bao gồm cả thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách bảo mật).

Chúng tôi lưu trữ thông tin gì?
Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả khách hàng. Với nỗ lực duy trì dịch vụ của chúng tôi đơn giản tối đa, chúng tôi không tạo, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin của khách hàng ngoài mục đích gửi các thông tin dịch vụ, thông tin quản trị và các thông tin về chương trình ưu đãi.
Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách như thế nào?
Chúng tôi chỉ sử dụng PII để trả lời và yêu cầu cho dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi thu thập thông tin quý khách như thế nào?
Chúng tôi lưu PII khi:
Khách hàng đăng ký và kích hoạt thẻ
Chúng tôi lưu họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại của khách hàng. Những thông tin này hệ thống sẽ tự động cập nhật vào danh sách nhận tin tức qua các kênh truyền thông của LinkCard
Khách hàng giao dịch tại điểm ưu đãi
Chúng tôi lưu họ tên, mã thẻ, số điện thoại và giá trị giao dịch của khách hàng.
Thông tin khảo sát, tin khuyến mãi và dự thi.
Định kỳ, chúng tôi có thể gửi đến quý khách những cơ hội tham gia cuộc khảo sát đề cử, khuyến mại hoặc dự thi. PII chúng tôi lưu khi quý khách tham gia cuộc khảo sát là họ tên, địa chỉ, số điện thoại.

Liên hệ LinkCard
Chúng tôi lưu PII như họ tên, địa chỉ email và số điện thoại khi quý khách click submit gửi thông tin hoặc đề nghị, phản hồi
Những thông tin khác mà chúng tôi sẽ lưu
Thông tin thống kê
Khi quý khách ghé website chúng tôi sẽ ghi nhận lại thông tin lần ghé và mục đích yêu cầu của quý khách, nó không bao gồm PII.
Cookies
Chúng tôi tùy vào mỗi thời gian mà sử dụng “cookie” lưu trữ thông tin yêu thích và thông tin chủ chốt mỗi lần quý khách ghé thăm và truy cập trang web của chúng tôi, lưu trữ thông tin trang web được ghé thăm để chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi. Là phần thông tin được chuyển đến ổ cứng máy tính để lưu trữ mục đích, cookie làm duyệt web trở nên hiệu quả về việc lưu trữ thông tin yêu thích trên mỗi trang web. Sử dụng cookies là một tiêu chuẩn và có rất nhiều website sử dụng nó cung cấp những đặc tính đến cho khách hàng. Quý khách cũng có thể đặt trình duyệt của quý khách chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các dịch vụ của chúng tôi, nhưng có thể quý khách sẽ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm đến những trang dịch vụ quen thuộc, những ưu đãi và đối tác yêu thích của mình.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý khách với ai?
Chúng tôi không tiết lộ thông tin quý khách cho bất kỳ ai ngoại trừ các tình huống sau:
Nhà cung cấp dịch vụ
Nhân viên tại điểm ưu đãi cần thu thập thông tin về quý khách (họ tên, mã thẻ, số điện thoại) để họ xử lý và theo dõi thanh toán dưới sự đồng ý cấp phép của chúng tôi.

Quý khách điều chỉnh và truy cập thông tin của mình như thế nào?
Khi quý khách muốn thay đổi thông tin cá nhân, chúng tôi hi vọng nhận được thông báo qua hotline 1900 6299 hoặc website linkcard.vn để có thể cập nhật thông tin lưu trữ chính xác nhất.

Cảm ơn sự tin tưởng của quý khách dành cho LinkCard!

LinkCard Hotline 092 758 5858