QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN CAO CẤP LINKCARD

Tuỳ theo các lựa chọn loại thẻ

tại Hà Nội, TP HCM , Đà Nẵng , Sapa, Phú Quốc, Đà Lạt

khi đặt bàn, đặt giao món hay đặt tiệc qua FOODIZZI

LinkCard Hotline 092 758 5858