test markdown

Markdown: Syntax Overview Philosophy Inline HTML Automatic Escaping for Special Characters Block Elements Paragraphs and Line Breaks Headers Blockquotes Lists Code Blocks Horizontal Rules Span Elements Links Emphasis Code Images Miscellaneous Backslash Escapes Automatic Links Note: This document is itself written using Markdown; you can see the source for it by adding ‘.text’ to the […]

Biến trong C

Các kiểu dữ liệu C có một vài kiểu dữ liệu cơ bản sau: Integer – là những số nguyên có thể dương hoặc âm, được định nghĩa bởi char, int, short, long hoặc long long Unsigned integers – là những số chỉ có thể dương, được định nghĩa bởi unsigned char, unsigned int, unsigned short, unsigned long hoặc unsigned long long. Floating point numbers – là những […]

Cấu trúc chương trình C

Hello World! Chương trình C sử dụng các thư viện để cung cấp khả năng thực thi các chức năng cần thiết. Ví dụ, chức năng cơ bản nhất được gọi là printf, in ra màn hình, được xác định trong tệp tiêu đề stdio.h. Để thêm khả năng chạy lệnh printf vào chương trình, […]

C là gì?

C là gì? C là ngôn ngữ lập trình theo trình tự đa mục đích. C hỗ trợ lập trình cấu trúc, không gian biến và đệ quy, với một hệ thống kiểu tĩnh. Theo thiết kế, C cung cấp các cấu trúc ánh xạ hiệu quả theo hướng dẫn máy điển hình. C được […]

Hàm range() trong python, cách sử dụng hàm range hiệu quả nhất trong python

Khóa học lập trình python căn bản miễn phí

Hàm range là một hàm được sử dụng rất phổ biến trong ngôn ngữ lập trình python, không biết các bạn đã biết cách sử dụng nó chưa nhỉ. Nếu chưa thì hãy xem bài hướng dẫn sử dụng hàm range hiệu quả nhất nhé, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian […]

Mảng trong Python, cách khai báo, nhập và tạo mảng 2 chiều (ma trận) trong python

Khóa học lập trình python căn bản miễn phí

Giới thiệu NumPy trong Python Trước khi bắt đầu làm việc với mảng trong python, thì chúng ta cần tìm hiểu qua Numpy vì đây là công cụ giúp các bạn tạo mảng trong Python NumPy là gì? NumPy là một thư viện python được sử dụng để làm việc với các mảng. Nó cũng […]

Class và Objects trong python, cách sử dụng và khai báo class trong python

Khóa học lập trình python căn bản miễn phí

Trong python, chúng ta hay sử dụng class và object để tối ưu các dòng code, và việc sử dụng class và objects trong python sẽ giúp ích rât nhiều trong việc nâng cao và lập trình bằng ngôn ngữ python. Hãy cùng mình tìm hiểu cách sử dụng class và objects trong ngôn ngữ […]

Hướng dẫn sử dụng list và cách khai báo list trong python

Khóa học lập trình python căn bản miễn phí

Có bốn loại dữ liệu thu thập trong ngôn ngữ lập trình Python: List  là một bộ sưu tập được đặt hàng và thay đổi. Cho phép các thành viên trùng lặp. Tuple là một bộ sưu tập được đặt hàng và không thể thay đổi. Cho phép các thành viên trùng lặp. Set là một bộ sưu tập không […]