C là gì? Tại sao nên học C?

C là gì?

C là ngôn ngữ lập trình theo trình tự đa mục đích. C hỗ trợ lập trình cấu trúc, không gian biến và đệ quy, với một hệ thống kiểu tĩnh. Theo thiết kế, C cung cấp các cấu trúc ánh xạ hiệu quả theo hướng dẫn máy điển hình. C được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng mà trước đó được lập trình bằng assembly. Các ứng dụng này bao gồm hệ điều hành và phần mềm cho các kiến ​​trúc máy tính từ siêu máy tính đến PLC và các hệ thống nhúng.

Tại sao nên học C?

C ban đầu được sử dụng cho công việc phát triển hệ thống, đặc biệt là các chương trình tạo nên hệ điều hành. C đã được thông qua như là một ngôn ngữ phát triển hệ thống vì nó tạo mã chạy gần như nhanh như mã được viết bằng ngôn ngữ assembly. Một số ví dụ về việc sử dụng C có thể là:

  • Các hệ điều hành.
  • Các trình biên dịch ngôn ngữ.
  • Assemblers.
  • Biên tập văn bản.
  • Print Spoolers.
  • Network Drivers.
  • Chương trình hiện đại.
  • Cơ sở dữ liệu.
  • Ngôn ngữ biên dịch.

 

Series NavigationCấu trúc chương trình C – Hello World >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *