Các hàm string

Các hàm string trong C

C cung cấp khá nhiều hàm liên quan tới xử lý string được định nghĩa trong thư viện string.h.

Một vài hàm string được sử dụng phổ biến.

Hàm Chức vụ
strlen() tính độ dài chuỗi
strcpy() copy string
strcat() nối 2 string
strcmp() so sánh 2 string
strlwr() đổi string sang chữ thường
strupr() đổi string sang chữ HOA

Để sử dụng các hàm này cần phải thêm #include <string.h> vào đầu chương trình.

Series Navigation<< String trong CStruct trong C >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *