Class và Objects trong python, cách sử dụng và khai báo class trong python

Trong python, chúng ta hay sử dụng class và object để tối ưu các dòng code, và việc sử dụng class và objects trong python sẽ giúp ích rât nhiều trong việc nâng cao và lập trình bằng ngôn ngữ python. Hãy cùng mình tìm hiểu cách sử dụng class và objects trong ngôn ngữ lập trình python nhé

Tạo Class trong python

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Hầu hết mọi thứ trong Python là một đối tượng, với các thuộc tính và phương thức của nó. Một Class trong python giống như một hàm tạo đối tượng hoặc một "bản thiết kế" để tạo các đối tượng.

Tạo một class trong python

Để tạo một class, sử dụng lệnh class: . Đây là một ví dụ mình tạo class MyClass

class MyClass:
  x = 5

Tạo một object sử dụng class trong python

Dưới dây mình sẽ tạo object p1 sử dụng class MyClass mình vừa tọa nhé

p1 = MyClass()
print(p1.x)

Kết quả:

5

Cách sử dụng hàm init () trong class Python

Các ví dụ trên là các class và các object ở dạng đơn giản nhất của chúng và không thực sự hữu ích trong các ứng dụng thực tế. Để hiểu ý nghĩa của các lớp, chúng ta phải hiểu hàm __init __() tích hợp.

Tất cả các class (lớp) có một hàm gọi là init (), luôn được thực thi khi class đang được bắt đầu. Sử dụng hàm init () để gán giá trị cho các thuộc tính đối tượng hoặc các hoạt động khác cần thiết khi đối tượng được tạo:

class Nguoi:
 def __init__(self, ten, tuoi):
  self.ten = tuoi
  self.ten = tuoi

p1 = Nguoi("Trung", 22)

print(p1.nguoi)
print(p1.tuoi)

Kết quả

Trung
22

Lưu ý: Các hàm _init __() được gọi tự động mỗi khi lớp đang được sử dụng để tạo ra một đối tượng mới.

Cách sử dụng đối tượng object trong python

Cách dùng phương thức (methods) của object trong python
Các đối tượng cũng có thể chứa các phương thức (methods). Các phương thức trong các đối tượng là các hàm thuộc về đối tượng. Dưới đây là một ví dụ tạo phương thức trong class Nguoi

class Nguoi:
 def __init__(self, ten, tuoi):
  self.ten = ten
  self.tuoi = tuoi

 def HienTen(self):
  print("Ten cua tui la " + self.ten)

p1 = Person("Trung", 12)
p1.HienTen()

Kết quả

Ten cua tui la Trung

Sửa đổi thuộc tính object

Mình sửa tuổi của Trung thành 40, mình có thể làm như thế này

p1.tuoi = 40

Xóa thuộc tính object

Ví dụ : Mình muốn xóa thuộc tính tuổi của p1

del p1.tuoi

Xóa object trong python

Mình muốn xóa Nguoi p1, mình có thể làm như vầy

del p1

Self trong class Python

Qua các ví dụ trên, bạn cảm thấy mình đã dùng self, vậy chắc bạn đang thắc mắc self ở đây là gì?

Các self là tham số là một tham chiếu đến thể hiện hiện tại của lớp, và được sử dụng để biến truy cập thuộc về lớp.

Nó không phải được đặt tên self, bạn có thể gọi nó là bất cứ thứ gì bạn thích, nhưng nó phải là tham số đầu tiên của bất kỳ hàm nào trong lớp:

class Nguoi:
 def __init__(abcthaychoself, ten, tuoi):
  abcthaychoself.ten= ten
  abcthaychoself.tuoi= tuoi

 def HienTen(abc):
  print("Ten cua tui la " + abc.ten)

p1 = Nguoi("Trung", 36)
p1.HienTen()

Kết quả

Ten cua tui la Trung

Qua ví dụ trên bạn thấy kết quả vẫn tương tự đúng không, mình đã dùng biến abcthaychoselfabc để thay cho self rồi đấy.

Hướng dẫn dùng pass trong class python

Class định nghĩa không thể để trống, nhưng nếu bạn vì một lý do nào đó bạn chưa viết code xong class mà vẫn muốn chạy test, thì bạn có thể dùng hàm pass trong class để tránh bị lỗi khi chạy lệnh

class Nguoi:
 pass

Kết luận:

Vậy qua bài học này các bạn đã hiểu rõ hơn về lớp class trong python rồi đó, cách dùng đối tượng để gọi class trong python, và các phương thức method trong object. Vậy lập trình python class không khó đúng không nào

Series Navigation<< Captcha là gì? tại sao các website hay sử dụng catpcha trong form đăng kýMảng trong Python, cách khai báo, nhập và tạo mảng 2 chiều (ma trận) trong python >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *