Hàm range() trong python, cách sử dụng hàm range hiệu quả nhất trong python

Hàm range là một hàm được sử dụng rất phổ biến trong ngôn ngữ lập trình python, không biết các bạn đã biết cách sử dụng nó chưa nhỉ. Nếu chưa thì hãy xem bài hướng dẫn sử dụng hàm range hiệu quả nhất nhé, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu bạn sử dụng đúng cách hàm range()

Định nghĩa và cách sử dụng hàm range() trong python

Các hàm range() trả về một chuỗi các con số, bắt đầu từ 0 theo mặc định và từng bước 1 (theo mặc định), và dừng lại trước một số quy định.

Cú pháp của hàm range

range(start, stop, step)

Trong đó

  • Start là giá trị bắt đầu, giá trị số number (Có thể thêm hoặc không)
  • Stop là giá trị kết thúc, giá trị số number (Bắt buộc)
  • Step là giá trị khoảng cách. giá trị số number (có thể thêm hoặc không)

Các ví dụ sử dụng hàm range trong python

Tạo một chuỗi các số từ 3 đến 5 và in từng mục trong chuỗi:

x = range(3, 6)
for n in x:
  print(n)

Kết quả:

3
4
5
6

Tạo một chuỗi các số từ 3 đến 19, nhưng tăng thêm 2 thay vì 1:

x = range(3, 20, 2)
for n in x:
  print(n)

Kết quả:

3
5
7
9
11
13
15
17
19

Kết luận:

Bạn thấy hàm range sử dụng rất dễ dàng đúng không? nó sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian trong lập trình python nếu bạn biết cách sử dụng nó đúng cách nhé

Series Navigation<< Mảng trong Python, cách khai báo, nhập và tạo mảng 2 chiều (ma trận) trong python

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *