Các nhà mạng di động Việt Nam


Cách đây hơn 10 năm, từ những năm 2010, thì thị trường mạng viễn thông di động ở Việt Nam phát triển khá nhộn nhiệp, với sự tham gia của nhiều nhà mạng di động như

# Tên nhà mạng Thời gian
0 Viettel
1 Mobiphone
2 Vinaphone
3 Vietnamobile
4 Gmobile

Nhưng hiện nay, Ở Việt Nam chỉ còn có 5 nhà mạng di động lớn nhất lần lượt là Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile và Gmobile là đang hoạt động. Trong đó 3 mạng di động GSM là MobiFone, VinaPhone và Viettel chiếm tới hơn 90% thị phần đều là các mạng di động thuộc sở hữu nhà nước 100%.

Danh sách các đầu số mạng di động Việt Nam cập nhật mới nhất

Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo tiết kiệm các đầu số và dễ dàng phân biệt cho các nhà mạng, từ ngày 15/9/2018 tất cả các nhà mạng trên cả nước sẽ bắt đầu triển khai thay đổi đầu số cho thuê bao.heo đó, những thuê bao đang sử dụng đầu số 11 số sẽ được chuyển về đầu 10 số.

Cụ thể, những đầu số 11 số của nhà mạng Viettel bao gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển lần lượt thành 070, 079, 077, 076, 078.

Thuê bao 11 số của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082.

Thuê bao 11 số của Vietnamobile và Gtel sẽ chuyển sang thuê bao 10 số đầu số 05x.

Cụ thể thuê bao 11 số 0188, 0186 của Vietnamobile sẽ được đổi sang đầu số 056, 058.

Thuê bao 11 số 0199 của Gtel sẽ được đổi sang đầu số 059. Như vậy, về cơ bản thuê bao của Vietnamobile và Gtel sẽ giữ được 8 số cuối khi chuyển sang thuê bao 10 số.

Dưới đây là bảng thông tin chi tiết được áp dụng từ ngày 15/9/2018

Nhà mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Viettel 0162 032
Viettel 0163 033
Viettel 0164 034
Viettel 0165 035
Viettel 0166 036
Viettel 0167 037
Viettel 0168 038
Viettel 0169 039
Viettel 086 086
Viettel 096 096
Viettel 097 097
Viettel 098 098
Mobiphone 089 089
Mobiphone 090 090
Mobiphone 093 093
Mobiphone 0120 070
Mobiphone 0121 079
Mobiphone 0122 077
Mobiphone 0126 076
Mobiphone 0128 078
Vinaphone 088 088
Vinaphone 091 091
Vinaphone 094 094
Vinaphone 0123 083
Vinaphone 0124 084
Vinaphone 0125 085
Vinaphone 0127 081
Vinaphone 0129 082
Vietnamobile 092 092
Vietnamobile 056 056
Vietnamobile 058 058
Gmobile 099 099
Gmobile 0199 059
Vinaphone 087 087
Các số điện thoại di động trên toàn quốc
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0998665386

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0988697516

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0988034786

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0987676502

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0987339996

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0986460609

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0986129956

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0985995888

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0984582526

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0983369366

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0983159079

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0981200139

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0981111828

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979876325

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979875409

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979820798

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979247168

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978644352

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978132585

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978039258

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0977839663

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0974771517

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973639696

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973282971

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973273473

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0972084801

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0969348265

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967882195

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966767795

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966322511

190 lượt tìm kiếm

bình luận