Các đầu số nhà mạng Mobiphone


Hiện tại thì nhà mạng Mobiphone đang là một trong 5 nhà mạng còn hoạt động rất tốt ở Việt Nam và sở hữu nhiều đầu số điện thoại.

Danh sách các đầu số nhà mạng Mobiphone cập nhật mới nhất

Nhằm quy hoạch lại kho số đã được lên kế hoạch từ lâu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), từ 0h ngày 15/9, 60 triệu sim 11 số sẽ bước vào quá trình chuyển đổi về dạng 10 số.

Sau ngày 14/11, nhà mạng sẽ cắt liên lạc với SIM 11 số. Khi gọi đến số máy cũ, người dùng sẽ nhận được âm thông báo số thuê bao đã chuyển đổi. Âm thông báo này sẽ duy trì đến hết ngày 30/6/2019.

Và mạng Mobiphone sau ngày 15/9 sẽ có các đàu số như sau

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Mobiphone 089 089
Mobiphone 090 090
Mobiphone 093 093
Mobiphone 0120 070
Mobiphone 0121 079
Mobiphone 0122 077
Mobiphone 0126 076
Mobiphone 0128 078

Cách gọi số điện thoại nhà mạng Mobiphone

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách gọi cho số điện thoại nhà mạng Mobiphone ở trong nước và quốc tế

Bạn ở nước ngoài : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
00 + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới bỏ số 0] + [Số điện thoại]
[+] + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới Mobiphone bỏ số 0] + [Số điện thoại]

Bạn ở Việt Nam : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
[Đầu số mới Mobiphone ] + [Số điện thoại]

Các số điện thoại Mobiphone
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0938944558

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938889862

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938868895

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938778899

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938679091

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938591790

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938575839

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938448974

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938381826

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938283587

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938211415

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938139038

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938126261

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0937878899

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0936114821

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0936006069

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0935271111

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0934382139

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933750408

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933592077

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933331329

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933221148

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933012338

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932729680

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932185048

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932115655

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932061868

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0931661777

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0931301150

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0909837269

190 lượt tìm kiếm

bình luận