Đầu số 089 là mạng gì?


Câu hỏi đầu số 089 là mạng gì hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người dùng mạng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. vì thế edanhba xin chia sẻ cho các bạn biết 089 là đầu số của nhà mạng Mobiphone

Dựa theo kế hoạch chuyển đổi đầu số do Bộ TT&TT ban hành vào ngày 25/09/2018 về việc thay đổi số điện thoại di động 11 số thành 10 số. Nên việc các đầu số có 4 chữ số phải chuyển thành 3 chữ số. Nhưng đầu số 089 chỉ có 3 chữ số nên 089 của nhà mạng Mobiphone không có sự thay đổi

Nhà Mạng Mobiphone
Đầu số cũ 089
Đầu số mới 089
Số điện thoại 10 số

089 chuyển thành gì?

Bởi số lượng thuê bao 089 rất nhiều, và cũng có nhiều khách hàng chưa biết thông tin này. nên có nhiều khách hàng cũng đặt câu hỏi là 089 chuyển thành số gì. Như đã nêu trên, 089 là đầu số cũ của Mobiphone và không có sự thay đổi

Các đầu số khác của nhà mạng Mobiphone

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đầu số khác có liên quan tới 089 thuộc nhà mạng Mobiphone cũng có sự thay đổi kể từ ngày 25/09/2018

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Mobiphone 089 089
Mobiphone 090 090
Mobiphone 093 093
Mobiphone 0120 070
Mobiphone 0121 079
Mobiphone 0122 077
Mobiphone 0126 076
Mobiphone 0128 078

Hướng dẫn cách sử dụng đầu số 089 của Mobiphone

Để thuận tiện cho việc thay đổi nhà số của quý khách, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách sử dụng đầu số mới thay cho đầu số cũ của nhà mạng Mobiphone

Nếu trước 25/09/2018 quý khách có số điện thoại là 089.6868608 thì sau ngày 25/09/2018 quý khách vẫn sẽ gọi số cũ là 089.6868608

Các số điện thoại Mobiphone bắt đầu từ 089
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0899993339

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899909985

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899909132

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899569988

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899520099

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899266162

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899199903

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899191997

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899191975

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899191974

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899191929

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899186966

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899181812

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899155068

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0898760066

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0898586757

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0898494095

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0896156156

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0896151062

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0898013777

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899909132

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899555603

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899555603

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899555602

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899555602

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899555601

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899555601

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899520099

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899199903

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0899909132

190 lượt tìm kiếm

bình luận