Đầu số 090 là mạng gì?


Câu hỏi đầu số 090 là mạng gì hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người dùng mạng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. vì thế edanhba xin chia sẻ cho các bạn biết 090 là đầu số của nhà mạng Mobiphone

Dựa theo kế hoạch chuyển đổi đầu số do Bộ TT&TT ban hành vào ngày 25/09/2018 về việc thay đổi số điện thoại di động 11 số thành 10 số. Nên việc các đầu số có 4 chữ số phải chuyển thành 3 chữ số. Nhưng đầu số 090 chỉ có 3 chữ số nên 090 của nhà mạng Mobiphone không có sự thay đổi

Nhà Mạng Mobiphone
Đầu số cũ 090
Đầu số mới 090
Số điện thoại 10 số

090 chuyển thành gì?

Bởi số lượng thuê bao 090 rất nhiều, và cũng có nhiều khách hàng chưa biết thông tin này. nên có nhiều khách hàng cũng đặt câu hỏi là 090 chuyển thành số gì. Như đã nêu trên, 090 là đầu số cũ của Mobiphone và không có sự thay đổi

Các đầu số khác của nhà mạng Mobiphone

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đầu số khác có liên quan tới 090 thuộc nhà mạng Mobiphone cũng có sự thay đổi kể từ ngày 25/09/2018

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Mobiphone 089 089
Mobiphone 090 090
Mobiphone 093 093
Mobiphone 0120 070
Mobiphone 0121 079
Mobiphone 0122 077
Mobiphone 0126 076
Mobiphone 0128 078

Hướng dẫn cách sử dụng đầu số 090 của Mobiphone

Để thuận tiện cho việc thay đổi nhà số của quý khách, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách sử dụng đầu số mới thay cho đầu số cũ của nhà mạng Mobiphone

Nếu trước 25/09/2018 quý khách có số điện thoại là 090.6868608 thì sau ngày 25/09/2018 quý khách vẫn sẽ gọi số cũ là 090.6868608

Các số điện thoại Mobiphone bắt đầu từ 090
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0909837269

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0909688674

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0909643880

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0909267606

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0909098735

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0908848700

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0908660031

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0908259842

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0908089055

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0908008373

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0906889489

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0906423243

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0906334436

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0906332489

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0906291238

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0906147818

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904932799

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904915075

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904727171

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904697278

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904691028

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904663089

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904593928

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904575203

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904557566

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0904285548

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0903930432

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0903862486

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0903731939

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0903691999

190 lượt tìm kiếm

bình luận