Đầu số 093 là mạng gì?


Câu hỏi đầu số 093 là mạng gì hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người dùng mạng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. vì thế edanhba xin chia sẻ cho các bạn biết 093 là đầu số của nhà mạng Mobiphone

Dựa theo kế hoạch chuyển đổi đầu số do Bộ TT&TT ban hành vào ngày 25/09/2018 về việc thay đổi số điện thoại di động 11 số thành 10 số. Nên việc các đầu số có 4 chữ số phải chuyển thành 3 chữ số. Nhưng đầu số 093 chỉ có 3 chữ số nên 093 của nhà mạng Mobiphone không có sự thay đổi

Nhà Mạng Mobiphone
Đầu số cũ 093
Đầu số mới 093
Số điện thoại 10 số

093 chuyển thành gì?

Bởi số lượng thuê bao 093 rất nhiều, và cũng có nhiều khách hàng chưa biết thông tin này. nên có nhiều khách hàng cũng đặt câu hỏi là 093 chuyển thành số gì. Như đã nêu trên, 093 là đầu số cũ của Mobiphone và không có sự thay đổi

Các đầu số khác của nhà mạng Mobiphone

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đầu số khác có liên quan tới 093 thuộc nhà mạng Mobiphone cũng có sự thay đổi kể từ ngày 25/09/2018

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Mobiphone 089 089
Mobiphone 090 090
Mobiphone 093 093
Mobiphone 0120 070
Mobiphone 0121 079
Mobiphone 0122 077
Mobiphone 0126 076
Mobiphone 0128 078

Hướng dẫn cách sử dụng đầu số 093 của Mobiphone

Để thuận tiện cho việc thay đổi nhà số của quý khách, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách sử dụng đầu số mới thay cho đầu số cũ của nhà mạng Mobiphone

Nếu trước 25/09/2018 quý khách có số điện thoại là 093.6868608 thì sau ngày 25/09/2018 quý khách vẫn sẽ gọi số cũ là 093.6868608

Các số điện thoại Mobiphone bắt đầu từ 093
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0938944558

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938889862

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938868895

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938778899

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938679091

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938591790

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938575839

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938448974

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938381826

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938283587

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938211415

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938139038

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0938126261

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0937878899

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0936114821

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0936006069

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0935271111

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0934382139

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933750408

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933592077

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933331329

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933221148

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0933012338

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932729680

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932185048

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932115655

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0932061868

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0931661777

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0931301150

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0939810704

190 lượt tìm kiếm

bình luận