Các đầu số nhà mạng Vietnamobile


Hiện tại thì nhà mạng Vietnamobile đang là một trong 5 nhà mạng còn hoạt động rất tốt ở Việt Nam và sở hữu nhiều đầu số điện thoại.

Danh sách các đầu số nhà mạng Vietnamobile cập nhật mới nhất

Nhằm quy hoạch lại kho số đã được lên kế hoạch từ lâu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), từ 0h ngày 15/9, 60 triệu sim 11 số sẽ bước vào quá trình chuyển đổi về dạng 10 số.

Sau ngày 14/11, nhà mạng sẽ cắt liên lạc với SIM 11 số. Khi gọi đến số máy cũ, người dùng sẽ nhận được âm thông báo số thuê bao đã chuyển đổi. Âm thông báo này sẽ duy trì đến hết ngày 30/6/2019.

Và mạng Vietnamobile sau ngày 15/9 sẽ có các đàu số như sau

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Vietnamobile 092 092
Vietnamobile 056 056
Vietnamobile 058 058

Cách gọi số điện thoại nhà mạng Vietnamobile

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách gọi cho số điện thoại nhà mạng Vietnamobile ở trong nước và quốc tế

Bạn ở nước ngoài : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
00 + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới bỏ số 0] + [Số điện thoại]
[+] + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới Vietnamobile bỏ số 0] + [Số điện thoại]

Bạn ở Việt Nam : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
[Đầu số mới Vietnamobile ] + [Số điện thoại]

Các đầu số Vietnamobile
Các số điện thoại Vietnamobile
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0925990447

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0586158264

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0927189295

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0927147979

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0927026168

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0925266886

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0922347172

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0922016823

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0921855510

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0921085316

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0922347172

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0922123123

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0927147979

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0927026168

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0925266886

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0922347172

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0922016823

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0921855510

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0921085316

190 lượt tìm kiếm

bình luận