Các đầu số nhà mạng Viettel


Hiện tại thì nhà mạng Viettel đang là một trong 5 nhà mạng còn hoạt động rất tốt ở Việt Nam và sở hữu nhiều đầu số điện thoại.

Danh sách các đầu số nhà mạng Viettel cập nhật mới nhất

Nhằm quy hoạch lại kho số đã được lên kế hoạch từ lâu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), từ 0h ngày 15/9, 60 triệu sim 11 số sẽ bước vào quá trình chuyển đổi về dạng 10 số.

Sau ngày 14/11, nhà mạng sẽ cắt liên lạc với SIM 11 số. Khi gọi đến số máy cũ, người dùng sẽ nhận được âm thông báo số thuê bao đã chuyển đổi. Âm thông báo này sẽ duy trì đến hết ngày 30/6/2019.

Và mạng Viettel sau ngày 15/9 sẽ có các đàu số như sau

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Viettel 0162 032
Viettel 0163 033
Viettel 0164 034
Viettel 0165 035
Viettel 0166 036
Viettel 0167 037
Viettel 0168 038
Viettel 0169 039
Viettel 086 086
Viettel 096 096
Viettel 097 097
Viettel 098 098

Cách gọi số điện thoại nhà mạng Viettel

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách gọi cho số điện thoại nhà mạng Viettel ở trong nước và quốc tế

Bạn ở nước ngoài : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
00 + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới bỏ số 0] + [Số điện thoại]
[+] + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới Viettel bỏ số 0] + [Số điện thoại]

Bạn ở Việt Nam : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
[Đầu số mới Viettel ] + [Số điện thoại]

Các số điện thoại Viettel
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0988697516

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0988034786

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0987676502

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0987339996

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0986460609

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0986129956

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0985995888

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0984582526

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0983369366

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0983159079

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0981200139

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0981111828

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979876325

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979875409

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979820798

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979247168

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978644352

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978132585

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978039258

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0977839663

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0974771517

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973639696

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973282971

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973273473

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0972084801

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0969348265

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967882195

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966767795

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966322511

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966099777

190 lượt tìm kiếm

bình luận