Đầu số 086 là mạng gì?


Câu hỏi đầu số 086 là mạng gì hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người dùng mạng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. vì thế edanhba xin chia sẻ cho các bạn biết 086 là đầu số của nhà mạng Viettel

Dựa theo kế hoạch chuyển đổi đầu số do Bộ TT&TT ban hành vào ngày 25/09/2018 về việc thay đổi số điện thoại di động 11 số thành 10 số. Nên việc các đầu số có 4 chữ số phải chuyển thành 3 chữ số. Nhưng đầu số 086 chỉ có 3 chữ số nên 086 của nhà mạng Viettel không có sự thay đổi

Nhà Mạng Viettel
Đầu số cũ 086
Đầu số mới 086
Số điện thoại 10 số

086 chuyển thành gì?

Bởi số lượng thuê bao 086 rất nhiều, và cũng có nhiều khách hàng chưa biết thông tin này. nên có nhiều khách hàng cũng đặt câu hỏi là 086 chuyển thành số gì. Như đã nêu trên, 086 là đầu số cũ của Viettel và không có sự thay đổi

Các đầu số khác của nhà mạng Viettel

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đầu số khác có liên quan tới 086 thuộc nhà mạng Viettel cũng có sự thay đổi kể từ ngày 25/09/2018

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Viettel 0162 032
Viettel 0163 033
Viettel 0164 034
Viettel 0165 035
Viettel 0166 036
Viettel 0167 037
Viettel 0168 038
Viettel 0169 039
Viettel 086 086
Viettel 096 096
Viettel 097 097
Viettel 098 098

Hướng dẫn cách sử dụng đầu số 086 của Viettel

Để thuận tiện cho việc thay đổi nhà số của quý khách, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách sử dụng đầu số mới thay cho đầu số cũ của nhà mạng Viettel

Nếu trước 25/09/2018 quý khách có số điện thoại là 086.6868608 thì sau ngày 25/09/2018 quý khách vẫn sẽ gọi số cũ là 086.6868608

Các số điện thoại Viettel bắt đầu từ 086
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0866833236

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0866222445

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0866222077

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0865767622

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0862936888

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0862660198

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0869430003

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0868995425

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0866577644

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0866224441

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0869430003

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0868995425

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0866833236

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0866225554

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0865993788

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0865767622

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0862896666

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0862882233

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0862660198

190 lượt tìm kiếm

bình luận