Đầu số 096 là mạng gì?


Câu hỏi đầu số 096 là mạng gì hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người dùng mạng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. vì thế edanhba xin chia sẻ cho các bạn biết 096 là đầu số của nhà mạng Viettel

Dựa theo kế hoạch chuyển đổi đầu số do Bộ TT&TT ban hành vào ngày 25/09/2018 về việc thay đổi số điện thoại di động 11 số thành 10 số. Nên việc các đầu số có 4 chữ số phải chuyển thành 3 chữ số. Nhưng đầu số 096 chỉ có 3 chữ số nên 096 của nhà mạng Viettel không có sự thay đổi

Nhà Mạng Viettel
Đầu số cũ 096
Đầu số mới 096
Số điện thoại 10 số

096 chuyển thành gì?

Bởi số lượng thuê bao 096 rất nhiều, và cũng có nhiều khách hàng chưa biết thông tin này. nên có nhiều khách hàng cũng đặt câu hỏi là 096 chuyển thành số gì. Như đã nêu trên, 096 là đầu số cũ của Viettel và không có sự thay đổi

Các đầu số khác của nhà mạng Viettel

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đầu số khác có liên quan tới 096 thuộc nhà mạng Viettel cũng có sự thay đổi kể từ ngày 25/09/2018

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Viettel 0162 032
Viettel 0163 033
Viettel 0164 034
Viettel 0165 035
Viettel 0166 036
Viettel 0167 037
Viettel 0168 038
Viettel 0169 039
Viettel 086 086
Viettel 096 096
Viettel 097 097
Viettel 098 098

Hướng dẫn cách sử dụng đầu số 096 của Viettel

Để thuận tiện cho việc thay đổi nhà số của quý khách, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách sử dụng đầu số mới thay cho đầu số cũ của nhà mạng Viettel

Nếu trước 25/09/2018 quý khách có số điện thoại là 096.6868608 thì sau ngày 25/09/2018 quý khách vẫn sẽ gọi số cũ là 096.6868608

Các số điện thoại Viettel bắt đầu từ 096
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0969348265

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967882195

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966767795

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966322511

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966099777

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0964673205

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0964664145

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0964520682

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0964477676

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0964212338

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0963995012

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0962645689

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0961811918

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0961614731

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0961211892

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0969163669

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0968777711

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0968685353

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0968278695

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0968135267

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967420420

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967375696

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967271339

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967270785

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0967237373

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966850477

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966779991

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966618797

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0966032695

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0965956062

190 lượt tìm kiếm

bình luận