Đầu số 097 là mạng gì?


Câu hỏi đầu số 097 là mạng gì hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người dùng mạng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. vì thế edanhba xin chia sẻ cho các bạn biết 097 là đầu số của nhà mạng Viettel

Dựa theo kế hoạch chuyển đổi đầu số do Bộ TT&TT ban hành vào ngày 25/09/2018 về việc thay đổi số điện thoại di động 11 số thành 10 số. Nên việc các đầu số có 4 chữ số phải chuyển thành 3 chữ số. Nhưng đầu số 097 chỉ có 3 chữ số nên 097 của nhà mạng Viettel không có sự thay đổi

Nhà Mạng Viettel
Đầu số cũ 097
Đầu số mới 097
Số điện thoại 10 số

097 chuyển thành gì?

Bởi số lượng thuê bao 097 rất nhiều, và cũng có nhiều khách hàng chưa biết thông tin này. nên có nhiều khách hàng cũng đặt câu hỏi là 097 chuyển thành số gì. Như đã nêu trên, 097 là đầu số cũ của Viettel và không có sự thay đổi

Các đầu số khác của nhà mạng Viettel

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đầu số khác có liên quan tới 097 thuộc nhà mạng Viettel cũng có sự thay đổi kể từ ngày 25/09/2018

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Viettel 0162 032
Viettel 0163 033
Viettel 0164 034
Viettel 0165 035
Viettel 0166 036
Viettel 0167 037
Viettel 0168 038
Viettel 0169 039
Viettel 086 086
Viettel 096 096
Viettel 097 097
Viettel 098 098

Hướng dẫn cách sử dụng đầu số 097 của Viettel

Để thuận tiện cho việc thay đổi nhà số của quý khách, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách sử dụng đầu số mới thay cho đầu số cũ của nhà mạng Viettel

Nếu trước 25/09/2018 quý khách có số điện thoại là 097.6868608 thì sau ngày 25/09/2018 quý khách vẫn sẽ gọi số cũ là 097.6868608

Các số điện thoại Viettel bắt đầu từ 097
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0979876325

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979875409

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979820798

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979247168

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978644352

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978132585

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978039258

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0977839663

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0974771517

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973639696

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973282971

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0973273473

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0972084801

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979767888

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979533333

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979518166

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979208448

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979126226

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0979074771

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978927268

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978854108

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978343705

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0978134046

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0977875588

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0977385000

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0977235435

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0977086964

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0976763228

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0975984154

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0975365911

190 lượt tìm kiếm

bình luận