Các đầu số nhà mạng Vinaphone


Hiện tại thì nhà mạng Vinaphone đang là một trong 5 nhà mạng còn hoạt động rất tốt ở Việt Nam và sở hữu nhiều đầu số điện thoại.

Danh sách các đầu số nhà mạng Vinaphone cập nhật mới nhất

Nhằm quy hoạch lại kho số đã được lên kế hoạch từ lâu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), từ 0h ngày 15/9, 60 triệu sim 11 số sẽ bước vào quá trình chuyển đổi về dạng 10 số.

Sau ngày 14/11, nhà mạng sẽ cắt liên lạc với SIM 11 số. Khi gọi đến số máy cũ, người dùng sẽ nhận được âm thông báo số thuê bao đã chuyển đổi. Âm thông báo này sẽ duy trì đến hết ngày 30/6/2019.

Và mạng Vinaphone sau ngày 15/9 sẽ có các đàu số như sau

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Vinaphone 088 088
Vinaphone 091 091
Vinaphone 094 094
Vinaphone 0123 083
Vinaphone 0124 084
Vinaphone 0125 085
Vinaphone 0127 081
Vinaphone 0129 082
Vinaphone 087 087

Cách gọi số điện thoại nhà mạng Vinaphone

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách gọi cho số điện thoại nhà mạng Vinaphone ở trong nước và quốc tế

Bạn ở nước ngoài : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
00 + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới bỏ số 0] + [Số điện thoại]
[+] + [Mã vùng quốc gia] + [Đầu số mới Vinaphone bỏ số 0] + [Số điện thoại]

Bạn ở Việt Nam : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
[Đầu số mới Vinaphone ] + [Số điện thoại]

Các số điện thoại Vinaphone
Được cập nhật cuối cùng 08/2020

0949888346

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0949694420

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0949291468

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0948889868

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0947919876

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0946992371

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0946760771

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0946293456

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0945909296

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0945879789

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0945845989

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0945305100

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0944930875

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0944666434

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0944551086

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0943943818

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0943792668

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0943662172

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0943313239

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0943175434

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0942816116

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0942747274

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0942239172

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0942213838

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0942046656

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0942003160

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0941760618

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0941442894

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0941413879

190 lượt tìm kiếm

bình luận

0941170066

190 lượt tìm kiếm

bình luận