Đầu số 0129 là mạng gì?


Câu hỏi đầu số 0129 là mạng gì hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người dùng mạng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. vì thế edanhba xin chia sẻ cho các bạn biết 0129 là đầu số cũ của nhà mạng Vinaphone

Dựa theo kế hoạch chuyển đổi đầu số do Bộ TT&TT ban hành vào ngày 25/09/2018 về việc thay đổi số điện thoại di động 11 số thành 10 số. Nên việc các đầu số có 4 chữ số phải chuyển thành 3 chữ số. Và không ngoại lệ đầu số 0129 của nhà mạng Vinaphone đã thực hiện thay đổi thành đầu số mới là 082

Nhà Mạng Vinaphone
Đầu số cũ 0129
Đầu số mới 082
Số điện thoại 10 số

0129 chuyển thành gì?

Bởi số lượng thuê bao 0129 rất nhiều, và cũng có nhiều khách hàng chưa biết thông tin này. nên có nhiều khách hàng cũng đặt câu hỏi là 0129 chuyển thành số gì. Như đã nêu trên, 0129 là đầu số cũ của Vinaphone và chuyển thành 082

Các đầu số khác của nhà mạng Vinaphone

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các đầu số khác có liên quan tới 082 thuộc nhà mạng Vinaphone cũng có sự thay đổi kể từ ngày 25/09/2018

Mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Vinaphone 088 088
Vinaphone 091 091
Vinaphone 094 094
Vinaphone 0123 083
Vinaphone 0124 084
Vinaphone 0125 085
Vinaphone 0127 081
Vinaphone 0129 082
Vinaphone 087 087

Hướng dẫn thay đổi đầu số cũ 0129 thành đầu số mới 082 của Vinaphone

Để thuận tiện cho việc thay đổi nhà số của quý khách, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách sử dụng đầu số mới thay cho đầu số cũ của nhà mạng Vinaphone

Nếu trước 25/09/2018 quý khách có số điện thoại là 0129.6868608 thì sau ngày 25/09/2018 quý khách sẽ gọi số mới là 082.6868608

Các số điện thoại Vinaphone bắt đầu từ 0129
Được cập nhật cuối cùng 08/2020